Iegādes process

Kādi ir pamatuzdevumi tiem, kas nopietni pārdomā jautājumu „Pienācis laiks iegādāties dzīvokli?” Pirmais – precizi izlemt, kādam nolūkam un mērķim tiks veikts pirkums. Ja runājam par dzīves apstākļu uzlabošanu, prasības nākotnes mājoklim atšķirsies no situācijas, kad paredzēts iegādāties dzīvokli, lai ieguldītu brīvu naudu un radītu ienākumus.

Pirmajā gadījumā pircējām vajadzēs apsvērt dzīves ērtības apstakļus, bet otrajā – darboties ar skaidru objektīvu rādītāju kopumu, ieskaitot tirgus cenu izmaiņu dinamiku, mājokļa likviditātes rādītājus, kā arī dzīvokļa izmaksas un pievilcību, arī gada peļņu pēc īres un citiem svarīgiem rādītājiem. Visi šie parametri ir pienācīgi jānovērtē pirms dzīvokļa iegāde kļūst par realitāti.


Informācija par nekustamā īpašuma iegādes un noformēšanas procesa kārtību:

 1. Nekustamā īpašuma piemeklēšana atbilstoši jūsu vēlmēm, parametriem, kritērijiem un iespējām (atrašanās vieta, platība, cena u.c.).
 2. Nekustamo īpašumu objektu apskate un izvēle.
 3. Īpašuma juridiskā un faktiskā stāvokļa analīze.
 4. Uzturēšanās atļaujas noformēšana un reģistrācija Latvijā, pamatojoties uz naudas līdzekļu investīciju īpašumā (ja nepieciešams).
 5. Rokasnaudas līguma saskaņošana un noslēgšana (ja nepieciešams).
 6. Hipotēkāra kredīta noformēšana (ja nepieciešams).
 7. Sertificēts objekta novērtējums (ja nepieciešams).
 8. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma saskaņošana un noslēgšana.
 9. Pilsētas domes atļaujas saņemšana (nekustamā īpašuma iegādei, kurā sastāvā ir zeme) uz Latvijas Republikas nepilsoņa vai citas valsts pilsoņa vārdā (ja nepieciešams).
 10. Darījuma konta atvēršana bankā vai pie notārā un darījuma summas pārskaitījums (ja nepieciešams).
 11. Pie notāra nostiprinājuma lūguma noformēšana par pircēja vārda īpašumtiesību nostiprināšanu.
 12. Dokumentu iesniegšana reģistrācijai zemesgrāmatā.
 13. Jaunā īpašnieka īpašumtiesības apliecības saņēmšana no zemesgrāmatas.
 14. Nekustamā īpašuma pieņemšanas-nodošanas akta noformēšana saskaņā ar pirkuma līgumu.
 15. Pakalpojumu un apsaimniekošanas līgumu reģistrācija uz nekustamā īpašuma jauna īpašnieka vārda.

Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai zemesgrāmatā, lai nodrošinātu jaunā īpašnieka īpašumtiesību nostiprināšanu uz nekustamo īpašumu:

 • Notariāli apstiprināts nostiprinājuma lūgums;
 • Nekustamā īpašuma pirkuma līgums;
 • Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai, ja īpašums ir iegūts laulībā, vai apstiprinājums, ka nekustamais īpašums ir pārdevēja atsevišķa manta;
 • Trešās personas piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai gadījumā, jā Zemesgrāmatā ierakstīti aizliegumi par labu trešajai personai;
 • Ja pilsētas domē vai pašvaldībā ir pirmspirkuma tiesības, tad nepieciešams iegūt dokumentu par atteikšanos no šīs tiesības;
 • Pilnvara (oriģinals) vai tās apliecināta kopija, ja pārdevējs vai pircējs paraksta dokumentus, pamatojoties uz pilnvaru.
 • Pilsētas domes atļaujas saņemšana (nekustamā īpašuma iegādei, kurā sastāvā ir zeme) uz Latvijas Republikas nepilsoņa vai citas valsts pilsoņa vārdā.

Nodevas un izmaksas par nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījuma noformēšanu un reģistrāciju:

 • Valsts nodeva par īpašuma tiesību reģistrāciju uz nekustamo īpašumu, pamatojoties uz pirkšanas-pārdošanas līgumu sastāda 2% no līguma norādītas pirkuma summas vai īpašuma kadastra vērtības, (atkarībā no tā, kura summa ir lielākā).
 • Kancelejas nodeva par jaunā īpašnieka īpašuma tiesību nostiprinājumu un Zemesgrāmatas apliecības izgatavošanu par īpašuma tiesībām – 21.34 EUR;
 • Notāra pakalpojumi ≈ 80 – 300 EUR atkarībā no darījuma struktūras;
 • Darījuma konta atvēršana (ja nepieciešams) ≈ 150 – 200 EUR.